MR. DOÃN - 098 685 7 685
Email: nguyendoanlaw@gmail.com
Add: K1B Bửu Long, P.15, Q.10, Tp.HCM

Dịch vụ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH – Khi có bất kỳ sự thay đổi nào trên GPKD, quý khách cần thực hiện thay đổi để điều chỉnh các thông tin trên GPKD phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật. – Nội dung thay đổi: Thay đổi ngành nghề kinhRead More


DỊCH VỤ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN/ CỔ ĐÔNG GÓP VỐN – Khi có sự thay đổi biến động trong việc các thành viên góp vốn so với trước, thì Doanh nghiệp phải tiến hành các thủ tục chuyển nhượng phàn vốn góp, thêm thành viên mới hoặc giảm bớt thành viên cũ… -NỘI DUNG THAY ĐỔI – TăngRead More


Copyright © 2024 Kinh Nam Consulting, all rights reserved.
go to top